Početna
     logo bez pozadine TRANSPARENTAN            

Privredno Društvo "PRO TENT" d.o.o., Obrenovac – Ušće 11500,
Krug TENT "B" Srbija, Poštanski fah br.25
Telefoni: +381 11 2054 800; +381 11 2054 814
Fax. +381 11 2054 847

Elektro održavanje

Elektro održavanje

Služba za elektro radove   Izvođenje radova i održavanje iz oblasti elektro-energetike i...

Mašinsko održavanje

Mašinsko održavanje

MAŠINSKO ODRŽAVANJE grupa za mašinske radove na turboagregatu,grupa za mašinske radove na kotlu...

Održavanje kranova i dizalica

Održavanje kranova i dizalica

Služba za održavanje kranova i dizalica Služba je osnovana 2006. godine i specijalizovana je...

Fizičko tehnicko obezbeđenje

Fizičko tehnicko obezbeđenje

Fizičko-tehničko obezbeđenje (FTO)   Sistem usluga koje pružamo obuhvata:   Poslovi...

Ispitivanje opreme pod pritiskom

Ispitivanje opreme pod pritiskom

SLUŽBA ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA (STI) Ispitivanje opreme pod pritiskom   U sastavu PD "PRO...

Građevinski radovi

Građevinski radovi

Služba za građevinske radove U sastavu PD ”PRO TENT” d.o.o. kao posebna grupa u okviru tehničkog...

Zaštita i uređenje životne sredine

Zaštita i uređenje životne sredine

Zaštita i uređenje životne sredine   Vršimo usluge održavanja u čistom stanju...

Servisiranje aparata i opreme za gašenje požara

Servisiranje aparata i opreme za gašenje požara

Servisiranje aparata i opreme za gašenje požara   Servis je osnovan 2005. godine, ...

 • Elektro održavanje

  Elektro održavanje

 • Mašinsko održavanje

  Mašinsko održavanje

 • Održavanje kranova i dizalica

  Održavanje kranova i dizalica

 • Fizičko tehnicko obezbeđenje

  Fizičko tehnicko obezbeđenje

 • Ispitivanje opreme pod pritiskom

  Ispitivanje opreme pod pritiskom

 • Građevinski radovi

  Građevinski radovi

 • Zaštita i uređenje životne sredine

  Zaštita i uređenje životne sredine

 • Servisiranje aparata i opreme za gašenje požara

  Servisiranje aparata i opreme za gašenje požara

Vesti

Istorijat PRO TENT

 

imagesPRO TENT d.o.o. osnovan je od strane JP TERMOELEKTRANE Nikola Tesla d.o.o. 22.septembra 2003.godine kao  preduzeće za pružanje usluga.U oktobru 2005. JP TENT d.o.o. preneo je osnivačka prava na Vladu Republike Srbije. Od tada PRO TENT d.o.o. posluje kao privredno društvo.

 

 

Od samog nastanka, PD PRO TENT d.o.o. bazirao se na pružanje usluga iz pre svega mašinskog i elektro održavanja u PD TENT d.o.o. Početkom 2009.godine, PD PRO TENT d.o.o. pružao je usluge iz svih oblasti PD TENT d.o.o, JP EMS, JP Beogradske toplane, Gradskoj opštini Obrenovac, opštinskim javnim preduzećima.

 

Od 01.09.2009.godine, posle spajanja sa delovima PD SAVA TENT d.o.o.(usluge i radnički restorani), PD PRO TENT d.o.o. je u mogućnosti da pruža kvalitetne usluge iz raznih oblasti sa preko 2000 zaposlenih.

 

Danas PD PRO TENT d.o.o. sadašnjim i potencijalnim klijentima pruža veliki opseg delatnosti i usluga u skladu sa savremenim trendovima poslovanja kao što su: usluge mašinskog i elektro održavanja (remont termoenergetskih postrojenja, održavanje kranova i dizalica...), usluge iz oblasti zaštite životne sredine (rekultivacija deponija pepela, eko zaštita), Konsalting i inženjering, Ishrana zaposlenih, kao i ostale usluge(održavanje PP aparata, intelektualno-konsultantske usluge, projektovanje, iznajmljivanje stručne radne snage, fizičko-tehničko obezbeđenje, obezbeđenje objekata . . .                                           

  22.07.2017 Wetter Ostsee
SGS ISO 9001 znak EC znak PRO-TENTtumb krug pdca
               Powered By ProTent  IT